Nevoja për pajtim politik

Irdk

Fazli Stollaj

e mërkurë, 26 qershor 2019

Në politikë, ka mënyra të mjaftueshme të bashkëpunimit për çështjen e përmendura të cilat pastaj të qojnë drejt pajtimit të subjekteve politike dhe të komunitetit.

Janë disa arsye për pajtim politik:
- regjistrimi i popullsisë në vitin 2021
- përfaqësimi në nivelin lokal
- niveli i ulët i arsimimit dhe vështirësitë e përditshme për të jetuar
- prania e racizmit dhe dukuritë e ngjashme si pasojë e paragjykimeve që shoqëria e ka ndaj
komunitetit
- vulosja e komunitetit RAE si pasojë e përbuzjes së veçantisë tonë etnike
Pa pajtim politik, në vitin 2021 do të jemi :
  •  më pak pjesëtar të komunitetit Egjiptian,
  •  pa përfaqësim në nivelin lokal,
  •  me shkollim më të ulët në shtresat e varfëra të komunitetit
  •  me vështirësi më të mëdha për ekzistencë,
  •  me të njëjtat paragjykime për komunitetin, etj.
Të vetmit përfitues të ndarjes politike do të jenë një grup i vogël që zënë pozita politike, si rezultat i
ulëses së rezervuar.
Në politikë, ka mënyra të mjaftueshme të bashkëpunimit për çështjen e përmendura të cilat pastaj të
qojnë drejt pajtimit të subjekteve politike dhe të komunitetit.


Irdk

Ky është web site zyrtar i partisë politike Partia Egjiptiane, IRDK. Të gjitha informacionet e publikuara janë e drejt autoriale e partisë. Administrimi i web site bëhët nga Partia Egjiptiane - IRDK.

Irdk

info@irdk-kosova.org

© 2024 - Fazli Stollaj