Irdk

Takohet Kryesia e Partisë Egjiptiane – IRDK

Irdk

Partia Egjiptiane - IRDK

e shtunë, 23 shkurt 2019

Në këtë takim është diskutuar për situatën e përgjithshme të komunitetit dhe veprimet me të cilat duhet ndërmerren nga Partia Egjiptiane.

Kryetari i Partisë Egjiptiane –IRDK, sot me datën 23.02.2019, ka mbledhur Kryesinë e IRDK-së. Në këtë takim është diskutuar për situatën e përgjithshme të komunitetit dhe veprimet me të cilat duhet ndërmerren nga Partia Egjiptiane. Kryetari i IRDK-së ka përmbledhur aktivitetet që janë ndërmarrë në kohet e fundit dhe për situatën e përgjithshme politike në Kosovë. Në takim kanë diskutuar të gjithë pjesëmarrësit dhe janë dakorduar për takime me të shpeshta me komunitetin, në mënyrë që mbahen të informuar në mënyrë të ndërsjellët. 


Irdk

Ky është web site zyrtar i partisë politike Partia Egjiptiane, IRDK. Të gjitha informacionet e publikuara janë e drejt autoriale e partisë. Administrimi i web site bëhët nga Partia Egjiptiane - IRDK.

Irdk

info@irdk-kosova.org

© 2020 - Fazli Stollaj